Ontstaan van Stichting Fluvium

Stichting Fluvium is op 1 januari 2006 ontstaan uit de bestuurlijke verzelfstandiging van de scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ruim 1.800 leerlingen en circa 170 medewerkers, verdeeld over 14 scholen, vormen samen Stichting Fluvium.

Door de verzelfstandiging is een grotere organisatie ontstaan, die meer professionaliteit en kwaliteit kan realiseren. Hierdoor wordt beter voldaan aan de eisen die ouders en overheid stellen aan het onderwijs en aan het doel dat Stichting Fluvium zichzelf heeft gesteld:

innovatief en gevarieerd openbaar onderwijs te bieden dat algemeen toegankelijk is voor iedereen die de beginselen voor openbaar onderwijs respecteert.

Onderwijscafé "Met het oog op lezen"

Op donderdag 6 oktober vond alweer het derde onderwijscafé plaats van Stichting Fluvium en... 

Lees verder >>

Eerste aanzet Integraal Kind Centrum in...

Bron: Nieuwsblad Geldermalsen 09-09-2016 

Lees verder >>

Opening schooljaar Personele Unie...

Maandag 29 augustus jl. was er weer een gezamenlijke aftrap van het nieuw schooljaar voor alle... 

Lees verder >>